Het belang voor ondernemers Charloisse Poort

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) biedt ondernemers de kans om gezamenlijk Charloisse Poort veiliger en aantrekkelijker te maken én zorgt ervoor dat alle ondernemers meebetalen aan de uitvoering van plannen.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit en uitstraling van hun bedrijfsomgeving. Via een BIZ kunnen de kosten evenredig verdeeld worden over alle ondernemers. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat en dit laat blijken door middel van een schriftelijke stemming. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers.

De activiteiten van een BIZ moeten volgens de wet gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander (mede) publiek belang in de openbare ruimte van een BIZ.

Voor meer informatie over de BIZ: www.rotterdam.nl

Bekijk ook twee filmpjes over de BIZ: BIZ: Bedrijven Investeringszone en Bedrijven Investeringszone (BIZ): West-Kruiskade en Schiebroek

Informatiebrochure BIZ Charloisse Poort 2020-2024: download

Een BIZ voor Charloisse Poort heeft de volgende voordelen:

 • Belangen van ondernemers staan voorop: ontwikkeling van een 5 jarenplan waar de ondernemers zelf invloed op hebben
 • Veilig bedrijventerrein: voortzetten camerabewaking en KVO: geen overvallen en inbraken!
 • Verbetering uitstraling openbare ruimte
 • Verbetering imago van het bedrijventerrein: tegengaan van leegstand en verpaupering
 • Bereikbaar en verkeersveilig bedrijventerrein
 • Betere samenwerking en meer onderhandelingskracht richting gemeente
 • Gezamenlijk investeren en collectief aankopen is goedkoper en effectiever
 • Alle ondernemers maken deel uit van de BIZ. Participatie vergroot betrokkenheid, meebetalen vergroot de wens tot meebepalen
 • Evenwichtige verdeling van lasten, iedere ondernemer betaalt mee: geen ledenwerving en contributieheffing meer
 • Meer budget en gegarandeerde inkomsten, dus meer slagkracht
 • Professioneler opereren en makkelijker organiseren
 • De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, dat van belang is voor ondernemers, werknemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en nieuwe huurders/investeerders

 

Charloisse Poort » BIZ