BIZ Charloisse Poort 2015-2019

In 2015 heeft een ruime meerderheid van de ondernemers vóór invoering van de BIZ voor het bedrijventerrein Charloisse Poort gestemd. Dankzij de BIZ is de afgelopen 5 jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt.

Dankzij de BIZ is de afgelopen 5 jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt. Zo is voorbeeld het camerabewaking systeem uitgebreid naar 53 camera’s, worden de beelden live uitgekeken en is het bedrijventerrein Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Ook heeft Charloisse Poort in 2018 de Rotterdamse Veiligheidspluim ontvangen. De BIZ voor Charloisse Poort wordt gezien als voorbeeld voor alle bedrijventerreinen in Rotterdam.

Het resultaat van de draagvlakmeting voor BIZ Charloisse Poort in 2015:

 Stemgerechtigden                      :        122
 Respons                                     :        60 %
 Voorstemmers                            :        71 %
 WOZ waarde voorstemmers      :        € 64.468.000
 WOZ waarde tegenstemmers    :        € 22.667.000

Documenten BIZ periode 2015-2019:

 • BIZ plan met meerjarenbegroting 2015-2019                     download
 • Uitvoeringsovereenkomst en normeringen                         download
 • BIZ verordening 2015-2019                                                download
 • Statuten Stichting BIZ Charloisse Poort                             download 

Deze BIZ termijn (2015-2019) loopt op 31 december 2019 af. Indien de BIZ niet wordt verlengd, gaan alle inspanningen en investeringen van de afgelopen jaren verloren.

BIZ 2015-2019 resultaten:

Alle plannen uit het BIZ plan 2015-2019 zijn gerealiseerd.

Wat hebben we bereikt:

Schoon-heel-veilig

 • modernisering en uitbreiding van het camerabewakingssysteem naar 53 camera’s (kenteken en overzicht). Hiermee is het streven van 100% dekking bijna bereikt!
 • beelden worden live uitgekeken door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf
 • aanmelding project ‘camera in beeld’: gebruik door politie van camerabeelden voor incidenten op Charloisse Poort of Rotterdam
 • succesvolle en verbeterde samenwerking KVO convenantpartners
 • 5e KVO certificaat behaald voor Charloisse Poort
 • verbeterde uitstraling door jaarlijkse schouw over het bedrijventerrein
 • korte lijnen met de wijkagent voor ondernemers
 • opstart WhatsApp Alert groep Charloisse Poort
 • aanpak overlast hangjongeren
 • veiligheidspluim 2018 ontvangen van gemeente voor Charloisse Poort
 • toename van het aantal AED locaties op het bedrijventerrein
 • toekenning van cofinanciering t.b.v. camerabewaking en reiniging geluidswand

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 • opheffing éénrichtingsverkeer Aploniastraat en verbeterde parkeersituatie
 • aanleg fietssuggestiestroken en 50 km markering Driemanssteeweg
 • nieuwe bushalte ter hoogte van rotonde Zuiderparkweg
 • instelling stopverbod zuidzijde Driemanssteeweg
 • aanpak overlast parkeren en overnachten vrachtwagens
 • aanpak lekkage Groene Verbinding door gemeente
 • geen overlast/gevaar meer door straatracers
 • snelheidscontrole door politie op Driemanssteeweg
 • verbetering doorstroming Driemansteeweg richting A15
 • lobby gemeente Rotterdam voor aanleg separaat fietspad langs Driemanssteeweg.
 • snelheid beperkende maatregel: stickers 50 km op lantaarnpalen

    

Uitstraling

 • overleg met gemeente over voortgang sloop/nieuwbouw projecten
 • Groene Verbinding is door de gemeente schoongemaakt
 • verbetering groenonderhoud openbaar gebied
 • vernieuwing opdruk informatiepaneel hoofdentree bedrijventerrein
 • aanpak zwerfvuil in samenwerking met McDonalds en zorgboerderij Vier heren
 • schoonmaak geluidschermen Driemanssteeweg: groene aanslag is verwijderd

 

Charloisse Poort » BIZ » BIZ Plan 2015-2019