Draagvlakmeting: Uw stem telt!

Om de BIZ te mogen invoeren zal een stemronde onder alle ondernemers (=die zijn geregistreerd als gebruiker bij de gemeente Rotterdam) op Charloisse Poort worden georganiseerd.

Eind oktober/begin november 2019 kunnen alle ondernemers/gebruikers (=die zijn geregistreerd als gebruiker bij de gemeente Rotterdam) tijdens de officiële draagvlakmeting via een stembiljet een stem uitbrengen. De draagvlakmeting wordt door de gemeente georganiseerd en de uitslag wordt door een notaris vastgesteld. Voor de invoering moeten drie drempels worden gehaald:

  • Ten eerste moet minimaal de helft van de ondernemers stemmen.
  • Vervolgens moet twee derde van de stemmers vóór zijn.
  • Ten slotte moet de WOZ-waarde die de voorstanders vertegenwoordigen hoger zijn dan die van de tegenstanders.

In mei is een informele stemronde georganiseerd. De uitslag was positief en de gemeente heeft groen licht gegeven voor om verder te gaan met de procedure.

Zonder uw instemming kan de BIZ niet starten. Als initiatiefnemers hoopt het bestuur van de stichting BIZ Charloisse Poort en vereniging Parkmanagement Charloisse Poort op uw steun!

Bij voldoende stemmen kan de BIZ worden ingevoerd met ingang van januari 2020.

 

Charloisse Poort » BIZ » Draagvlakmeting