BIZ Charloisse Poort gaat door!

Een ruime meerderheid van de ondernemers heeft vóór de invoering van een nieuwe BIZ op Charloisse Poort gestemd. De nieuwe BIZ termijn (2020-2024) start per 1 januari 2020.

Uitslag formele draagvlakmeting

Op 26 november jl. heeft de gemeente Rotterdam de officiële draagvlakmeting voor de BIZ Charloisse Poort verricht en zijn de stemmen van de ondernemers geteld.

In de periode van 24 oktober t/m 20 november jl. hebben 120 ondernemers op Charloisse Poort kunnen deelnemen aan de draagvlakmeting voor de BIZ en een stem kunnen uitbrengen. Het resultaat van de draagvlakmeting voor BIZ Charloisse Poort is:

Aantal stemgerechtigden: 120
Response:  78%
Voorstemmers:  90
Tegenstemmers: 4

Op basis van dit resultaat kan de nieuwe BIZ per 1 januari 2020 worden ingevoerd.

De uitslag is officieel door de gemeente bekend gemaakt op de website: www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone/

 

Charloisse Poort » Home » BIZ Charloisse Poort gaat door!