Meldpunt 

Onderstaand treft u de belangrijkste telefoonnummers en websites aan, waar u met uw vragen, klachten en meldingen terecht kunt.

Meldkaart voor ondernemers

Voor de ondernemers op Charloisse Poort is een meldkaart opgesteld waarop belangrijke (digitale) meldpunten zijn vermeld. Tevens kunt u in de burenbellijst de gegevens van uw naaste buren noteren, zodat u uw collega-ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties! De meldkaart kunt u hier bekijken. Deze meldkaart wordt u aangeboden in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Meldpunt openbaar gebied

In het kader van schoon en heel heeft de gemeente Rotterdam een productnormering in “woord en beeld” opgesteld voor de openbare ruimte. U kunt hier de productnormeringen downloaden voor openbaar groen, zwerfvuil, straatmeubilair en papierkorven.

Brandweer, Politie en Ambulance

  • algemeen alarmnummer 112 
  • voor meer informatie: www.112.nl

Aangifte Politie

De politie adviseert ondernemers op Charloisse Poort altijd aangifte te doen van incidenten zoals bedrijfsinbraken, auto-inbraken, vernielingen, graffiti, berovingen, verdachte situaties etc. Vermeld bij uw aangifte tevens dat op Charloisse Poort gebruik wordt gemaakt van een collectief camerabewakings-systeem. Meten is weten! Hierop kan het actieplan Veilig Ondernemen worden afgestemd.

  • niet spoedeisende zaken: 0900-8844
  • zelf aangifte doen via internet: www.politie.nl

Buurtagenten Charloisse Poort

Voor vragen of (inbraak)preventieadvies kunt u persoonlijk contact opnemen met de buurtagent van het bedrijventerrein.

Stadstoezicht

Veel ondernemers denken bij stadwachten aan parkeercontrole. Stadwachten treden ook op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling zoals: afval op straat, hondenpoep, losliggende stoeptegels, fietswrakken, en signaleren hangjongeren. Stadwachten spreken mensen aan op hun gedrag en als het moet, schrijven ze boetes uit. Problemen die ze niet zelf kunnen verhelpen, geven ze door aan de instaties die dat wel kunnen zoals de politie.

Meld misdaad anoniem

M. is de meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over ernstige misdrijven.

Meldpunt openbaar gebied

Meldingen op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, graffiti, zwerfvuil, verzakte rioolputten/deksels, schade en/of (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte kunt u melden via het meldpunt openbaar gebied van de gemeente Rotterdam.

  • telefoon: 14 010 
  • voor meer informatie en digitaal meldpunt: www.rotterdam.nl (digitaal klachtenformulier)

Gladheidbestrijding

De gladheidbestrijding van de openbare wegen op het bedrijventerrein wordt verzorgd via de gemeente Rotterdam door Roteb. Voor meer informatie over het strooizout of de routes zie www.rotterdam.nl.  
Let op: voor de gladheidbestrijding van de private kavels zijn de ondernemers zelf verantwoordelijk. Advies: Zorg dat u strooimiddelen op voorraad hebt!

Waterschap Hollandse Delta

Het Waterschap Hollandse Delta is voor meldingen van wateroverlast, watertekort en waterverontreiniging in, op of aan watergangen 24 uur per dag bereikbaar.

DCMR Milieudienst Rijnmond

Bij een ongewoon voorval (zie het Activiteitenbesluit of indien van toepassing uw milieuvergunning) of bij een milieuklacht over (vliegtuig)lawaai-, stank- of stofoverlast, mogelijke bodemverontreiniging of andere overlast van bedrijven kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de meldkamer van de DCMR. 

  • telefoon: 010-4733333
  • voor meer informatie en digitaal meldpunt: www.dcmr.nl (bedrijven en milieu, melden incidenten)

Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort (PCP)

U kunt meldingen of verbeterpunten op het gebied van (on)veiligheid, overlast, verkeerstechnische knelpunten, defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, schade en (achterstallig)onderhoud van de openbare ruimte ook melden via:

McDonald’s

Voor overlast van bezoekers van McDonald’s kunt u contact opnemen met bedrijfsleidster: 

  • telefoon: 010-4801636 

Locatie Automatische Externe Defibrillator (AED)

Onderstaande ondernemers op Charloisse Poort beschikken over een AED en stellen de AED beschikbaar voor ondernemers op Charloisse Poort. De panden zijn voorzien van een AED sticker.

Overlast straatracers

Overlast van de straatracers (zoals geluidsoverlast, zwerfvuil etc.) kunt u melden bij de politie via 0900-8844 of bij spoed via 112.

Betuwelijn

Overlast van de Betuwelijn (zoals trillingen en schade aan uw pand) kunt u melden via:

 

 

Charloisse Poort » Meldpunt