Parkmanagement bedrijventerrein Charloisse Poort

Om een hoogwaardig kwaliteitsniveau en ondernemersklimaat voor het bedrijventerrein Charloisse Poort te realiseren en te behouden, wordt parkmanagement toegepast.

Het duurzame beheer van Charloisse Poort draagt bij aan:

• hoogwaardige kwaliteit van de bedrijfsomgeving
• behoud en verbetering van de vastgoedwaarde
• veiligheid
• goede bereikbaarheid
• prijsvoordelen door collectieve inkoop van diensten

Het basispakket van voorzieningen voor het bedrijventerrein Charloisse Poort bestaat uit:

bewegwijzering
collectieve beveiliging
keurmerk Veilig Ondernemen
parkmanagement

Ook streeft de vereniging naar duurzaam ondernemerschap, waarbij het behalen van economisch voordeel voor haar leden, door gezamenlijke inkoop van diensten en producten, samen gaat met de zorg voor een prettig en veilig ondernemersklimaat met aandacht voor het milieu. Het keuzepakket kan naar wens worden ingevuld met diensten en voorzieningen die ondernemers vrijwillig afnemen. Voor de leden PCP zijn de volgende raamovereenkomsten afgesloten. Lees verder »

 

Charloisse Poort » Parkmanagement