Veilig Ondernemen 

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. Het 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (KVO) voor bedrijventerreinen is een gestructureerde manier van lokale samenwerking om veiligheid te vergroten. Ondernemers kunnen het Keurmerk ontvangen als ze samen met gemeente, politie en brandweer maatregelen hebben getroffen om de veiligheid op hun bedrijventerrein structureel op een hoger plan te brengen.

In 2009 vond de feestelijke uitreiking van het eerste certificaat en ondertekening van het samenwerkingsconvenant plaats. In 2011, 2013, 2015 en 2018 is voor het bedrijventerrein Charloisse Poort het certificaat voor het Keurmerk wederom behaald!

Gemeente, politie, brandweer, MKB Nederland en Parkmanagement Charloisse Poort bundelden hun krachten en stelden aan de hand van de veiligheidsenquête onder de ondernemers en de schouw over het terrein een actieplan met maatregelen op. Het actieplan wordt regelmatig bijgesteld en iedere drie jaar wordt opnieuw bekeken of Charloisse Poort voldoet aan de eisen van het keurmerk.

Voor de KVO certificering is onderstaand stappenplan doorlopen:

•  Formatie werkgroep KVO
•  Uitzetten en analyse veiligheidsenquête ondernemers t.b.v. nulmeting terrein
•  Veiligheidsschouw over het terrein en opstellen schouwrapport
•  Opstellen Plan van Aanpak en veiligheidsmaatregelenmatrix
•  Audit en hercertificering KVO

Voor meer informatie over het KVO zie ook de website Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid en het MKB.

Voordelen

Verzekeringsvoordeel:
Nu het keurmerk is toegekend aan het bedrijventerrein, komen ondernemers op Charloisse Poort in aanmerking voor korting op verzekeringen. Het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen kunt u hier downloaden. U kunt dit certificaat aan uw verzekeringsmaatschappij overhandigen.

 

 

Charloisse Poort » Parkmanagement » Veilig Ondernemen