Parkmanager

De vereniging Parkmanagement Charloisse Poort wordt ondersteund door Ericis Parkmanagement & Beheer. Ericis is één van de voortrekkers geweest van de introductie van parkmanagement in Nederland en voert opdrachten uit voor het bedrijfsleven, ondernemersverenigingen en de overheid op zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen.

Door het parkmanagement uit te besteden aan één professionele organisatie hebben zowel de ondernemers als ook de gemeente één vast aanspreekpunt en kan men zich daardoor primair blijven richten op de eigen corebusiness.

Parkmanager Janneke Both is uw aanspreekpunt en bereikbaar via parkmanager@charloissepoort.nl en 0182-622744.

Voor meer informatie over parkmanagementbureau Ericis Parkmanagement & Beheer zie www.ericis-parkmanagement.nl      

 

Charloisse Poort » Vereniging » Parkmanager