Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort

De ondernemers op Charloisse Poort hebben zich sinds 2008 verenigd in de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort (PCP). De vereniging heeft ten doel Charloisse Poort op een duurzame wijze te laten beheren en behartigt de belangen van de leden.
Het bestuur van de vereniging is gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. De vereniging is opdrachtgever van de parkmanagementorganisatie die het parkmanagement feitelijk uitvoert.

Bedrijven Investeringszone 

In 2015 heeft een ruime meerderheid van de ondernemers vóór invoering van de BIZ voor het bedrijventerrein Charloisse Poort gestemd. Dankzij de BIZ is de afgelopen 5 jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een veilig, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijventerrein. Deze samenwerking heeft ons sterk gemaakt. Zo is voorbeeld het camerabewaking systeem uitgebreid naar 53 camera's, worden de beelden live uitgekeken en is het bedrijventerrein Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Ook heeft Charloisse Poort in 2018 de Rotterdamse Veiligheidspluim ontvangen. De BIZ voor Charloisse Poort wordt gezien als voorbeeld voor alle bedrijventerreinen in Rotterdam.

Lidmaatschap

Indien u lid wordt van de vereniging PCP, krijgt ook uw stem meer gewicht! U kunt zich registreren via het lidmaatschapsformulier. Voor meer informatie over de PCP kunt u contact opnemen met het bestuur of de parkmanager.

De leden ontvangen via per email een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering(en).

Contributie

Sinds de invoering van de BIZ voor Charloisse Poort wordt er geen jaarcontributie meer door de Vereniging PCP geïnd. Alle ondernemers dragen via de BIZ bij. Er zijn dus geen freeriders meer! De BIZ bijdrage wordt jaarlijkse via de OZB aanslag door de gemeente geïnd. De BIZ opbrengsten worden door de gemeente via de Stichting BIZ Charloisse Poort overgedragen aan de Vereniging PCP.

      

 

 

Charloisse Poort » Vereniging » Vereniging PCP