Agenda Leden - en ondernemersbijeenkomst 13 juli 2021

Initiatief Ondernemersfonds Zuidplas

Tijdens de digitale bijeenkomst op 19 mei jl. hebben de drie ondernemersverenigingen in Zuidplas OKZM, OVM en VION hun plannen voor het Ondernemersfonds Zuidplas aan u gepresenteerd. Ter informatie treft u bijgaand de flyer, contourennotitie ‘Ondernemersfonds Zuidplas’ en diverse voorbeelden aan. Op 14 september aanstaande wordt de invoering van het Ondernemersfonds Zuidplas per 1 januari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Het bestuur van de VvE Gouwe Park is niet betrokken geweest bij de initiatieffase en heeft inmiddels twee verkennende gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers (OKZM, OVM en VION) voor dit fonds.

Gegeven de impact van het instrument van een Ondernemersfonds (dit raakt immers financieel alle gebouweigenaren en ondernemers op Gouwe Park) wil het bestuur tot een zorgvuldige afweging komen en gezamenlijk met de eigenaren en ondernemers tot een standpunt komen vóór of tegen de oprichting van een Ondernemersfonds.

Leden- en ondernemersbijeenkomst

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Gouwe Park nodigt u graag uit voor de extra leden- en ondernemersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal het draagvlak voor de invoering van het Ondernemersfond Zuidplas worden gemeten onder de leden van de VvE Gouwe Park en de ondernemers Gouwe Park. Het is de bedoeling dat u tijdens deze bijeenkomst uw stem geeft over de wenselijkheid van de invoering van het Ondernemersfonds Zuidplas.

 

 

Besluitvorming:

 

standpunt Gouwe Park: vóór of tegen oprichting Ondernemersfonds Zuidplas

 

Datum

Dinsdag 13 juli 2021

tijdstip

16.30 - 17.30 uur (inloop vanaf 16.15 uur)

Locatie

De IJssel Coatings – Centrumbaan 960

Uiteraard worden alle RIVM coronamaatregelen strikt in acht genomen tijdens deze bijeenkomst.

 

 

Het bestuur hecht waarde aan uw mening en roept u op om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Uw stem is nodig om een definitief standpunt over het Ondernemersfonds Zuidplas in te nemen.

Flyer Ondernemersfonds Zuidplas  Download
Voorbeeelden Ondernemersfonds  Download
Contouren Ondernemersfonds Zuidplas 7 april 2021

 Download

Stemformulier Ondernemersfonds Zuidplas

 Download 

 

Gouwe Park » Nieuws » Agenda