Gouwe Park: duurzamer en voordeliger

Energie- en afvalbesparing

Gouwe Park: Duurzamer en voordeliger aan de slag met energie- en afvalbesparing?

Gouwe Park zet zich in voor collectieve duurzaamheid. Praktische energie- en afvalbesparing in combinatie met collectieve inkoop kunnen zeker bijdragen aan de verduurzaming van het totale bedrijventerrein. 

In opdracht van het Bedrijvenschap Regio Gouda is daarom een energievisie voor het bedrijventerrein Gouwe Park opgesteld. Op basis van de aanbevelingen in de energievisie heeft het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Gouwe Park de wens uitgesproken om de interesse voor besparing op energiegebruik en afval te inventariseren onder haar leden en ondernemers op Gouwe Park.

De provincie Zuid-Holland heeft voor deze quickscan subsidie beschikbaar gesteld aan de VvE Gouwe Park.

Laat ons weten of u geinteresseerd bent in besparing op uw energiegebruik en afvalinzameling. Vul de enquête in vóór 1 september 2013, dan kunnen we u na de zomer de eerste resultaten terugkoppelen.

U kunt de enquête retourneren via janneke@ericis.nl of per fax naar 0182-622740.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

 

Interessante tips en links:

  

 

Deze quickscan is gefinancierd met steun van de provincie Zuid Holland.

 

Gouwe Park » Nieuws » Energie- en afval besparing