Herstelwerkzaamheden Openbare Ruimte

Vanaf medio maart 2013 is gestart met de herstelwerkzaamheden aan de verzakkende openbare infrastructuur (wegen, fietspaden, trottoirs, kabels en leidingen en riolering) van het bedrijventerrein Gouwe Park. Het Bedrijvenschap Regio Gouda heeft hierover een akkoord bereikt met de aannemer Van Kessel. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zal ongeveer anderhalf jaar gaan duren. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De globale planning van de werkzaamheden:

 fase  locatie  start  einde  status
 fase 1   Kleine Esch  week 18 maart 2013  week 22 juli 2013  gereed 
 fase 2  Oostbaan  week 8 april 2013  week 22 juli 2013  gereed
 fase 3  Noordbaan  week 6 mei 2013  week 22 juli 2013  gereed
 fase 4  Grote Esch  week 27 mei 2013  medio november 2013  in uitvoering
 fase 5  Westbaan  week 12 augustus 2013   medio november 2013   in uitvoering
 fase 6  Zuidbaan  week 11 november 2013  eind januari/begin februari 2014  in uitvoering
 fase 7  Grote Esch  week 6 januari 2014  week 7 april 2014  
 fase 8  Centrumbaan   week 14 april 2014  week 14 juli 2014  


Download hier het overzicht van de herstelwerkzaamheden per straat.

Communicatie

De leden van VvE Gouwe Park, ondernemers Gouwe Park en belanghebbenden worden via de parkmanager Gouwe Park geïnformeerd over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden. Informatie wordt verstrekt via e-mailberichten en de websites www.gouwepark.nl en www.vvegouwepark.nl.

Daarnaast wordt per deelgebied met de direct-betrokken ondernemers en eigenaren tijdig overleg gevoerd over de uitvoering van de deelplannen. De aannemer Van Kessel is hiervoor de primair verantwoordelijke partij.

Onderstaande berichten zijn inmiddels verstuurd aan de leden van de VvE Gouwe Park en ondernemers:

Bereikbaarheid

Gezien de grootschalige omvang van deze operatie moet rekening worden gehouden met enige overlast. Het BRG en de aannemer Van Kessel streven ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bedrijven bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Kortdurende afsluitingen worden ruim van tevoren met de betrokken ondernemers en eigenaren afgestemd.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • Bedrijvenschap Regio Gouda - contactpersoon de heer C.K.W. van Splunder
    Bereikbaar via 0182-588180 of Cees.vanSplunder@gouda.nl
  • Aannemer Van Kessel - Contactpersoon Henk van Dijk
    Bereikbaar via 078-6441283/06-11008577 of hvandijk@kessel.nl
 

Gouwe Park » Nieuws » Herstelwerkzaamheden OR