Werkzaamheden woonrijpfase openbare ruimte

De herstelwerkzaamheden van de openbare infrastructuur op Gouwe Park zijn voor de bouwvak afgerond. Inmiddels is aannemer Van Kessel gestart met de werkzaamheden voor het woonrijp maken van de openbare ruimte. 

Planning

De globale planning van de werkzaamheden:

 periode  locatie  werkzaamheden  status
 week 37 en 38 (8 sept t/m 19 sept)   Noordbaan en Kleine Esch  Aanbrengen trottoir  gereed
 week 38 en 39 (15 sept t/m 26 sept)  Grote Esch  Op hoogte stellen putranden in fietspad  gereed
 week 37 t/m 40 (8 sept t/m 3 okt)  Gouwe Park  Ontgraven en aanbrengen boomplantgaten en afwerken bermen  gereed
 week 38 t/m 40 (15 sept t/m 2 okt)  Grote Esch vanaf AVM tot Kleine Esch  Herstel voetpad  gereed
 week 38 t/m 41 (15 sept t/m 10 okt)  Grote Esch vanaf AVM tot Kleine Esch  Herstel gootlagen en trottoirbanden  in uitvoering
 week 39 (25 en 26 sept overdag)  Fietspad Grote Esch, Centrumbaan en Westbaan  Aanbrengen asfaltdeklagen  gereed
 week 41 (6 okt avond en nacht)   Westbaan en Kleine Esch  Aanbrengen asfaltdeklagen  in uitvoering
 week 41 (7 okt avond en nacht)  Zuidbaan en Oostbaan  Aanbrengen asfaltdeklagen  in uitvoering
 week 41 (8 okt avond en nacht)  Diverse locaties Grote Esch  Voorbereidende werkzaamheden ivm aanbrengen asfaltdeklagen  in uitvoering
 week 41 (9 okt avond en nacht)  Grote Esch start vanaf de zuidzijde  Aanbrengen asfaltdeklagen  in uitvoering
 week 42+43 (13 okt t/m 24 okt)  Gouwe Park  Aanbrengen van de belijning, het inzaaien van de bermen en diverse restpunten straatwerk
 medio november  Gouwe Park  Planten bomen


Contact

Indien werkzaamheden voor de inrit van een bedrijf plaatsvinden, wordt tijdig van tevoren contact opgenomen door Van Kessel met de ondernemer. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder van Van Kessel, de heer Van Dijk, bereikbaar via 06-11008577 of per e-mail hvandijk@kessel.nl

Wij houden u de komende periode via e-mail en de website (www.gouwepark.nl en www.vvegouwepark.nl) verder op de hoogte van de uitvoering en de voortgang van de werkzaamheden. 

 

Gouwe Park » Nieuws » Woonrijpfase openbare ruimte