BHV-training en aanschaf AED

Veiligheid voor uw personeel is van groot belang!

In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Enkele van deze maatregelen is het verlenen van Eerste Hulp, brandbestrijding en evacuatie. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is het raadzaam BHV-ers aan te stellen en te zorgen voor goede opleiding en uitrusting.

In samenwerking met Medivent is een raamovereenkomst tot stand gekomen voor BHV trainingen én de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Als ondernemer op Gouwe Park kunt u hiermee voordeel behalen door de scherpe collectieve inkoopprijzen voor:

Basis- en bijscholingsopleiding BHV en AED

 • basisopleiding bedrijfshulpverlener (BHV+AED)
  per cursist € 280,- exclusief BTW (normaal tarief Medivent),
  voor ondernemers op Gouwe Park geldt een korting van 25% (€ 210,- ex BTW)
 • bijscholingsopleiding bedrijfshulpverlener (BHV+AED)
  per cursist € 179,- exclusief BTW (normaal tarief Medivent),
  voor ondernemers op Gouwe Park geldt een korting van 5%-25% (eerste jaar 25% - tweede jaar 15% - derde en opvolgende jaren 5%)

Meer informatie over de opleidingen kunt u hier downloaden.

Automatische Externe Defibrillator

 • Onderdeel van de raamovereenkomst is ook de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Meer informatie over de AED kunt u hier downloaden. Ook hiervoor is een voordeel te behalen door collectieve inkoop.
  aanschaf Automatische Externe Defibrillator (AED)
  prijs € 1.850,- exclusief BTW (normaal tarief Medivent),
  voor ondernemers op Gouwe Park geldt een korting van 20% (€ 1.480,- ex BTW)
 • reanimatie & AED basiscursus of bijscholing
  per cursist € 40,- exclusief BTW (normaal tarief Medivent),
  voor ondernemers op Gouwe Park geldt een korting van 5%-25% (eerste jaar 25% - tweede jaar 15% - derde en opvolgende jaren 5%)

Medivent

Medivent is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft daar een eigen professioneel trainingscentrum. Uiteraard is het mogelijk om de opleiding BHV óók op Gouwe Park te verzorgen. Mocht u hier mogelijkheden voor hebben, dan kunt u dat kenbaar maken. Wellicht kunt u uw medewerkers gelijktijdig "in company" laten trainen met medewerkers van andere op Gouwe Park gevestigde ondernemers. Voor meer informatie zie www.medivent.nl

Indien u gebruik wilt maken van deze diensten vragen wij u vriendelijk het inschrijfformulier in te vullen en te retourneren aan de parkmanager. Vervolgens zal Medivent contact met u opnemen.

 

 

 

Gouwe Park » Parkmanagement » Collectieve inkoop » BHV-training en aanschaf AED