Vervoersmanagement

De bereikbaarheid van bedrijven voor klanten, bezoekers en werknemers wordt steeds belangrijker. Ondernemers die slim en bewust de verkeersstromen naar de bedrijfsloctie "managen" ervaren de voordelen. Ze besparen geld en parkeerruimte, profiteren van korte reistijden, verminderen de files en leveren een bijdrage aan een beter milieu. 

Voordelen zijn:

  • verbetering bereikbaarheid
  • minder last van files
  • efficiënt gebruik van (parkeer-ruimte)
  • besparen op tijd en vervoerkosten
  • vergroting aantrekkelijkheid als werkgever
  • bijdrage aan een beter milieu
  • een beter bedrijfsimago

Goede bereikbaarheid? Een plus voor uw imago!

Alternatieven om het autogebruik terug te dringen:

 

Gouwe Park » Parkmanagement » Vervoersmanagement