Parkmanager

De vereniging van Eigenaren Gouwepark wordt ondersteund door parkmanagementbureau Ericis B.V.. Ericis is één van de voortrekkers geweest van de introductie van parkmanagement in Nederland en voert opdrachten uit voor het bedrijfsleven, ondernemersverenigingen en de overheid op zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen.

Door het parkmanagement uit te besteden aan één professionele organisatie hebben zowel de ondernemers als ook de lokale overheid één vast aanspreekpunt en kan men zich daardoor primair blijven richten op de eigen corebusiness.

Janneke Both is uw parkmanager en bereikbaar via info@vvegouwepark.nl en 0182-622744.

Voor meer informatie over parkmanagementbureau Ericis zie www.ericis.nl

 

 

Gouwe Park » Vereniging » Parkmanager