Keurmerk Veilig Ondernemen voor alle bedrijventerreinen in Pijnacker-Nootdorp

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Ericis de certificatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen begeleid.
Gemeente, politie, brandweer, MKB Nederland, KvK, ondernemers en parkmanagementbureau Ericis bundelden hun krachten en stelden aan de hand van een veiligheidsenquête onder de ondernemers en een schouw over de diverse bedrijventerreinen een actieplan op. Per bedrijventerrein zijn concrete maatregelen vastgesteld om de uitstraling en veiligheid te verbeteren.

Maatregelen zijn o.a.:

- Stimuleren aangiftebereidheid
- Oplossen van verkeerstechnische knelpunten
- Eigenaren/ondernemers stimuleren om privaat terrein regelmatig te onderhouden
- Verwijdering van autowrakken en andere materialen op parkeervakken en tegen gevels
- Opstellen veiligheidstips voor het bedrijfsleven
- Toezicht en handhaving door politie en brandweer op het terrein
- Uitvoeren van brandweeroefeningen
- Uitvoeren jaarljikse schouw over het terrein

Het certificeringinstituut KIWA heeft voor ieder terrein het plan van aanpak officieel getoetst, waarbij is bekeken of de veiligheidsmaatregelen en het samenwerkingsverband voldoen aan de eisen.

Aan alle bedrijventerreinen in Pijnacker-Nootdorp, waaronder Ruyven, Oostambacht, De Boezem I en De Boezem II is het certificaat KVO inmiddels toegekend. Nu het keurmerk is toegekend komen ondernemers in aanmerking voor korting op verzekeringen en subsidieregelingen.

Ericis begeleidt de KVO werkgroepen en heeft een belangrijke aanjaagfunctie om te zorgen dat de maatregelen uit het actieplan worden uitgevoerd, zodat de bedrijventerreinen bij de hercertificatie blijven voldoen aan de eisen van het Keurmerk.

 

 
 

 

 

Losse pagina's