Oprichting Coöperatie Parkmanagement Boezem II

In opdracht van de Ondernemers Vereniging Pijnacker-Nootdorp en gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Ericis een concreet plan opgesteld voor de opzet van parkmanagement op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Boezem II.

Boezem II is het eerste bedrijventerrein in de gemeente waar parkmanagement verplicht wordt toegepast. De gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt parkmanagement belangrijk om efficiënt en gebiedsgericht met ondernemers te communiceren over de gang van zaken op het bedrijventerrein. Voor de ondernemers levert de krachtenbundeling een gezamenlijke belangenbehartiging en kwaliteitswinst op.

De oprichting van de Coöperatie is een belangrijke stap om het beheer, de kwaliteit en veiligheid op het nieuwe bedrijventerrein te waarborgen en maakt gezamenlijke investeringen door de (toekomstige) ondernemers mogelijk. De Coöperatie wordt ondersteund door de parkmanagementorganisatie Ericis. Gestart wordt met de collectieve beveiliging van het openbare gebied, een collectief bedrijfsverwijssysteem en het Keurmerk Veilig Ondernemen.

 
 

 

 

Losse pagina's