Concept Visie Charloisse Lagedijk Zone

Ruimtelijk en programmatisch heeft de Charloisse Lagedijk Zone bijzonder veel potentie om een belangrijke rol te spelen voor de deelgemeente, stad en ommeland. Het landelijk karakter en het rustige woonmilieu zijn sterke punten die behouden dienden te blijven. Deze kansen kunnen goed gecombineerd worden maar leiden snel tot een overmaat die de kracht van het gebied teniet doet. In de aanloop naar de Concept Visie Charloisse Lagedijk Zone zijn daarom drie kernpunten vastgesteld:

  • Handhaven en versterken cultuurhistorie Charloisse Lagedijk en landschap;
  • Inspelen op de 'noden van Charlois en Zuid';
  • Nieuwe verbindingen en de rol van de A15 zone als schakel tussen Rotterdam, buurgemeenten en buitengebied. 
De kernpunten bieden een toetsingskader om ontwikkelvragen in de passen in de omgeving. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen het belang van het initiatief voor de Charloisse Lagedijk Zone als gebied en de gewenste maat. Hierdoor is als uitgangspunt het behoud en versteken van de zone van belang waarbij de Charloisse Lagedijk als belangrijkste sturend element gezien kan worden. Met het vaststellen van de Concept Visie medio april zal het document als basis dienen voor de herziening van het huidige bestemmingsplan "Charloisse Lagedijk". Meer informatie over de visie en andere relevante informatie over de Charloisse Lagedijk Zone kunt u vinden op de website van de deelgemeente: www.rotterdam.nl/charloisselagedijkzone.
 
Voor de visie Charloisse Lagedijk Zone kunt u de volgende documenden downloaden:
 

Losse pagina's